JFoto Running เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2017 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บบันทึกภาพความประทับใจของนักกีฬางานวิ่งต่างๆ ที่รักสุขภาพ ครั้งแรกกับการบันทึกภาพในงาน  Betagro Run for Life Mini Marathon 2017 ภายใต้ชื่อเพจว่า “ไปวิ่งกัน” ต่อมาได้พบว่าชื่อดังกล่าวมีผู้ใช้งานแล้ว เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ชื่อเพจดังกล่าว จึงได้ทำการเปลี่ยนชื่ออีกครั้ง โดยใช้ชื่อว่า “พี่หนวดโฟโต้” และเกิดปัญหาอีกครั้งเมื่อพบว่ามีบางคำที่คล้ายกับอีกเพจหนึ่ง จึงทำการเปลี่ยนอีกครั้ง ซึ่งได้ชื่อทางการว่า “JFoto Running” และใช้ชื่อนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

เป้าหมายของเรา
          JFoto Running มุ่งมั่นพัฒนาฝีมือและงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักวิ่งทุกท่านได้รับชมภาพและความทรงจำที่ดีที่สุด

Close Menu